Faktury vat - Program do faktur

Bez względu na kategorię działalności firmy, ostatecznym etapem i najistotniejszym celem jest sprzedaż produktów bądź usług. Oddziały sprzedaży, wsparte pomocą agentów handlowych, dążą do poszerzania spisu kontrahentów, co w konsekwencji wpływa na wzrost ilości faktur i pozostałych dokumentów księgowych. W celu uefektywnienia działu zamówień, kierownik jednostki powinien zadbać o odpowiedni program do faktur. Wskazane narzędzie nie tylko ma za zadanie ułatwienie obowiązków właściwym pracownikom, lecz umożliwia prawidłową ewidencję sprzedaży, chroniąc przed niepotrzebnym bałaganem w dokumentacji.

Faktura vat

Należy mieć świadomość, iż faktura VAT nie tylko jest dokumentem księgowym, lecz stanowi podstawę do otrzymania należnych pieniędzy. Program do program do faktur fakturowania powinien posiadać wiele opcji, nie skupiać się wyłącznie na wystawianiu faktur. Sprzedaż to proces złożony, w wyniku którego wystawianych jest bardzo dużo innych dokumentów. Oprócz powszechnie znanych faktur i magazynowych WZ-tek, ze sprzedażą ściśle powiązane są dokumenty kasowe, takie jak Dowód Wpłaty i KW, CMR (używany w kontekście współpracy z odbiorcami zagranicznymi).

image

Program do faktur

Program do faktur powinien umożliwiać także dostarczanie różnego typu sprawozdań. Nierzadko zdarza się, że faktury VAT posiadają czasem błędy, wobec czego program powinien w łatwy sposób umożliwiać ich poprawę. Według polskich regulacji podatkowych, sprzedający ma prawo do poprawienia każdego błędu poprzez wystawienie korekty VAT. Z uwagi na różne ustalenia z klientami, czasem występuje konieczność aktualizacji informacji na fakturze, które na moment wystawienia dokumentu były prawidłowe, co także powinien umożliwiać właściwie zaprojektowany program do fakturowania. Każda zmiana dokumentu źródłowego powinna zostać wzięta pod uwagę przez program w raportach sprzedaży, co jest istotną kwestią, z pewnością pozytywnie wpływającą na wykonywane obowiązki. Niestety istnieją na rynku uboższe wersje programów do fakturowania, niebędące przystosowane do polskich regulacji. Wobec tego, dokonując wyboru programu do faktur warto na to zwrócić uwagę. Przykładem dedykowanego programu do faktur dla polskich przedsiębiorstw, jest system opracowany przez Rafsoft. W zależności od potrzeb i rozbudowanej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, możliwe są trzy warianty oprogramowania: START, STANDARD, PRO. Program do faktur oferowany przez Rafsoft ma opcję JPK Faktury, co stanowi dowód, iż jest to rozwiązanie dostosowane do aktualnych wymogów. Wybierając program do fakturowania, należy zwrócić uwagę na posiadanie opcji importu i eksportu danych i jej zakres. Wspomniany program posiada takie możliwości, zapewniając pełną kontrolę nad danymi i ich swobodny transfer gdy wystąpi taka konieczność.

image

Wybór programu do faktur

Odpowiednio dobrany program do fakturowania to gwarancja rzetelnego rejestru istoty firmy, czyli sprzedaży. Prawidłowo wystawiane faktury VAT mają korzystny wpływ także na postrzeganie danej firmy przez odbiorców. Niepodważalnym faktem jest, iż nieprzejrzysta zawartość faktur to ryzyko pomyłek ze strony klientów, między innymi podczas realizacji przelewów, wobec czego decyzja o zakupie odpowiedniego programu do fakturowania może być tylko jedna - pozytywna. Z uwagi na różnorodność ofert, może być kłopot z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak warto pamiętać, iż rozwiązanie oferowane przez rafsoft.net zawiera wszystkie funkcje niezbędne w każdym dziale fakturowania.